Familiebesøg i Esbjerg

Forsøg på at samle foto fra diverse besøg gennem årene

2012 Besøg i forbindelse med Majkens fødselsdag (3.-6.5.2012)

Turisttur til Wiig Hansen store mænd ved Hjerting og besøg ipå Fiskerimuseet og Sælariet.

22 images · 5 videos

2013 Besøg hos Birger og Ingerlise

I forbindelse med afhenning af møbler opstallet hos HH hjemsøgte vi Birger og Inger Lise, da HH var for syg til besøg 5.-7.8.2013. Ulla på besøg hos Majken i Varde.

4 images