Loftet

Loftet

Loftet

Der er åbnet loft med spåntag under teglen. Det er en bygningsskik, hvor der ikke er nogen spær

Web Design